Aktualności:
Prowadzimy zapisy na nowy kurs zaczynający się w połowie lutego 2011. Chętnych prosimy o kontakt!
Kursy japońskiego:

- oferujemy naukę na poziomach od początkującego po zaawansowany w przyjaznej, niestresującej 
  atmosferze
- przygotowujemy naszych uczniów do egzaminu JLPT
- prowadzimy naukę w grupach maksymalnie do 7 osób
- w razie nieobecności na zajęciach możliwość odrobienia zajęć w innej grupie
- każda osoba po zakończeniu kursu otrzymuje certyfikat w j. japońskim i polskim
- korzystamy z najbardziej wartościowych i aktualnych podręczników oraz nowoczesnych materiałów
  audiowizualnych
- do dyspozycji uczniów kameralna biblioteka

Oferujemy również możliwość zajęć indywidualnych.

Cennik:
Kursy w grupach standardowych w systemie raz w tygodniu 2 h zegarowe - 1600 PLN za caly rok szkolny. Cena semestru 800 PLN. W przypadku płatności miesięcznej - 180PLN.
Uwaga:
- W cenę kursu wliczone są materiały do nauki
- Cena nie ulega zmianie w trakcie roku szkolnego
- Nie pobieramy zaliczek, wycofanie sie z uczestnictwa w kursie po przesłaniu zgłoszenia nie pociąga 
  konsekwencji finansowych
- Wpłat  można  dokonywać  bezpośrednio  u  lektora  lub  przelewem (numer  konta  dostępny u lektora)
- W przypadku płatności za semestr lub rok z góry oferujemy RABAT